Get Adobe Flash player

Kadra pedagogiczna

To nauczyciele z pe?nymi kwalifikacjami pedagogicznymi do nauczania w Szkolnictwie Artystycznym

I stopnia w zakresie nauczania gry na instrumentach jak rwnie? zaj?? teoretycznych.

mgr Siciak Anna - kszta?cenie s?uchu, audycje muzyczne

mgr Pi?ta Jakub - fortepian, akompaniament, chr

mgr Zubel Dorota- flet poprzeczny

mgr Mazur Barbara - rytmika, kszta?cenie s?uchu

mgr Dubiel Pawe? - skrzypce

mgr Mazur Barbara - fortepian

mgr Marek Garbacki- gitara