Get Adobe Flash player

Og?aszamy nabór

na rok szkolny 2022/2023

do dnia 10 czerwca 2022r.

 


w zakresie gry na:

saksofonie, flecie, gitarze, fortepianie, skrzypcach.


Zapisy i informacje:

tel. 697-442-910

 


Zapisy i informacje; tel 697 442 910


(Kandydaci na instrumenty d?te maj? obowi?zek do??czy? za?wiadczenie lekarskie od pulmonologa, stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do nauki gry.) Uczniowie maj? mo?liwo?? nauki gry na instrumentach ; fortepian, akordeon,gitara, flet poprzeczny, saksofon, tr?bka.


O przyj?cie do kl. I/ c4 mog? ubiega? si? kandydaci w wieku 10 - 14 lat.
(Kandydaci na instrumenty d?te maj? obowi?zek do??czy? za?wiadczenie lekarskie od pulmonologa, stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do nauki gry.)

Uczniowie maj? mo?liwo?? nauki na instrumentach ; fortepian, akordeon,skrzypce, gitara, flet poprzeczny.
O przyj?cie do kl. 1/c6 mog? ubiega? si? kandydaci w wieku 7 - 9 lat.

 

Kwestionariusz osobowy: Pobierz